Trung tâm Xúc tiến Đầu Tư, Thương Mại, Du Lịch Hà Nội | Hanoi Promotion Agency

Bắt đầu từ ngày Thứ hai (16/10/2017) tên miền chính thức của
Cổng thông tin điện tử Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (Cổng HPA) sẽ được chuyển thành:
hpa.hanoi.gov.vn

Để tiếp tục truy cập vào Cổng HPA xin nhấn vào đường dẫn trên./.